Slides fra info møde om Styrdinvarmepumpe.dk

Så er vi kommet godt igennem info møderne om Styrdinvarmepumpe.dk, og vi takker for et flot fremmøde af engagerede brugere.

Her er slides fra info mødet, til dem der har efterspurgt dem, og andre interesserede.

Nye grafer

Der er nu nye grafer på 'Min varmepumpe' De nye grafer kan også ses på smartphones og tablets.

Navigationen på graferne er også ændret.

ændre interval på x akse til et kortere interval.
ændre interval på x akse til et længere interval.
går tilbage i tid.
går frem i tid.
ændre visning mellem mellem W og kWh
ændre visning mellem mellem l/min og l

BEMÆRK
Som noget nyt.
Navigationen gælder for ALLE grafer, som ændres til samme tidsinterval.
Hvis en installation er offline, vises grafer for den sidste dag hvor der er modtaget data.


 

Informations møde om styring af varmepumper.

Styrdinvarmepumpe.dk invitere igen til informations møde om projektet, og styring af varmepumper, denne gang i Jylland.

Se vedhæftede invitationer for at læse mere, eller kontakt nw@arosteknik.dk for tilmelding

Resultat af spørgeskemaundersøgelse

Ialt 189 af de deltagende husstande fik i februar og marts tilsendt et spørgeskema fra projektet. Der indkom 122 besvarelser, og der blev udtrukket to vindere af blomster og vin i henholdsvis Silkeborg og Hundested. Resultaterne er blevet indledningsvist behandlet og illustreret grafisk og kan hentes via linket nedenfor. De vil nu blive sammenholdt med andre data og analyseret yderligere.     

Kursus i teknikken bag StyrDinVarmepumpe; 21-22 maj

Kursus i Smart Grid teknikken bag "StyrDinVarmepumpe- datalogger". Om baggrund, dataudveksling og styring. Sted: Konferencecentret "Kryb-i-ly" nær Fredericia. Hent program og information om tilmelding nedenfor (1 attachment).

StyrDinVarmepumpe.dk og husejer-supporten fort-sætter

21. december 2012

Energinet.dk, som har kørt StyrDinVarmepumpe.dk, har besluttet at give projektet videre til det nystiftede andelsselskab ”Intelligent Energistyring a.m.b.a” fra den 1. januar 2013. Andelsselskabet er stiftet af de virksomheder og elselskaber, som har medvirket i projektet under Energinet.dk.  Selskabet vil fortsætte med udvikling og udbygning af platformen sammen med endnu flere virksomheder og forskere.  

Det betyder, at de deltagende husejere også fremover kan følge deres egne anlæg via denne hjemmeside, og at man fortsat kan kontakte mail- og telefonsupporten.  

Intelligent Energistyring Amba er klar til forskning og produktudvikling

21. december 2012

Andelsselskabet blev stiftet sidst i august og er klar til tage imod flere firmaer og forskningsinstitutioner, som vil være med i  udviklingen af StyrDinVarmepumpe.dk og evt. også kunne tænke sig at tilkoble installationer eller apparater til platformen.

 

Der kan desværre ikke optages flere huse i projektet, men-

- vi arbejder, som nævnt nedenfor, på at kunne opretholde måleudstyret på de 300 installationer, der er med nu, men målet er tillige, at der bliver plads til flere deltagere. Hvis man ikke er med i projekt StyrDinVarmepumpe.dk nu, men er interesseret i at blive kontaktet om evt. deltagelse i nye projekter, så skriv til ”mail og telefonsupporten” hos ArosTeknik, eks@arosteknik.dk

 

Projekt Styrdinvarmepumpe.dk videreføres af et andelsselskab

4 august 2012

Det nuværende projekt StyrDinVarmepumpe.dk har resulteret i montage af måleudstyr på varmepumper, rør og vandbeholdere i cirka 300 huse spredt i landet. De 300 forskellige installationer udgør en forsøgsplatform, som parterne bag projektet gerne vil videreføre og stille til rådighed for nye udviklingsprojekter indenfor såvel ”smartgrid”, online-styring af varmepumper, optimering af huses energianlæg m.m. Parterne er derfor nu ved at etablere et selskab, der skal have ansvaret for driften af platformen, når energinet.dk formelt afslutter projektet med udgangen af 2012.

 

Slutrapporten til ”Fra Vindkraft til varmepumper” er udkommet

27. juli 2012

Rapporten er på 26 sider og bilagsrapporten på 101 side. Rapporterne kan hentes som PDF filer i bjælken til venstre under "Status og erfaringer". "Slutrapport juli 2012".

God læselyst !

 

Udgiv indhold