Styr din varmepumpe - hvordan?

Når styreboksen er monteret, så skal målingerne godkendes af projektets ingeniører. I den proces afdækkes eventuelle fejl, som skal rettes inden målingerne anses for pålidelige. 

Når målingerne er godkendt, kan man styre sin varmepumpe. De parametre pumpen kan styres efter ses under ens stamoplysninger, under linket "Se kurver" og herunder - under linket "Komfortindstillinger". 

Nogle husejere kontaktes af forskellige forsøgsprojekter og aftaler evnt. fjernstyring i perioder. Enkelte varmepumpe modeller lader sig ikke styre med projektes udstyr.

I de første bokse sættes de temperaturer, indenfor hvilke temperaturen må variere i huset. Det betyder, at hvis temperaturen kommer under minimumstemperaturen så kan projektets styring eller fjernstyring ikke stoppe varmepumpen. Hvis temperaturen derimod kommer over maksimumtemperaturen, så kan varmepumpen ikke startes.

Fra boksen "Energioptimering" vælges den styreform som ønskes:

1) "Ingen", betyder at varmepumpen ikke styres

2) "Laveste elpris". "Mest Vindenergi" og "Mindst CO2" betyder, at varmepumpen styres af projektets styreboks fra LIAB, således at pumpen kan afbrydes 3 gange i døgnet, dog højst en time ad gangen.   

3) "Ekstern/Bruger" betyder at varmepumpen kan fjernstyres af et elselskab, og at husejeren selv kan stoppe varmepumpen, f.eks. hvis man er på ferie.

Boksen "Energisparetilstand", kan kun vælges, hvis man ovenover har valgt "Ekstern/Bruger". Energisparetilstand vil sige, at pumpen stopper, hvis temperaturen når op over minimums temperaturen.